JAK SI PŘIPRAVIT POPTÁVKU

Máte vymyšleno, co potřebujete naprogramovat a těšíte se, jaké obrovské výhody Vaší firmě přinese nový software? Jste připraveni rozeslat poptávky do renomovaných firem?

Je to jednoduché, má to umět…  

Nejčastější zadání zakázky je u nás v podobě „jednoho odstavce” – ve zkratce nám řeknete nebo sepíšete, co by program měl umět. Možná to pro Vás je překvapením, ale je to stejný případ, jako byste řekli zedníkovi, že chcete růžový dům s velkými okny a dali mu povolení stavět. Sami si odpovězte, opravdu jen s takovými parametry může začít?

A teď si představte, jak byste porovnávali nabídky od firem, které Vám na takovou poptávku odpoví. Všechny Vám postaví růžový dům s velkými okny. Která je však výhodnější a jakou vyberete? 

Jak správně zadat zakázku

Pomáháme firmám s tvorbou správného zadání už více než XXX let. Podle našich zkušeností jsme pro Vás připravili manuál, co byste si měli připravit pro poptávku, abyste našli ty nejlepší programátory pro Váš projekt.

Důvody 

Ze všeho nejdříve si sepište stávající problémy, které Vám má nový software pomoci vyřešit. Například: ušetřit náklady spojené s administrativou, nebo snížit zmetkovitost výroby z důvodu poruch počítačů.

Neřešte, jak to udělat, ale řešte co je primární cíl softwaru.

 • Sepište si známé postupy a procesy, které je potřeba zautomatizovat. V lepším případě si nakreslete postupový diagram. To je pro programátora velký pomocník.
 • Novinky, které vám software přinese? Například každodenní email s reportem poruch, jednotné prostředí pro reporty apod.

Klíčové vlastnosti softwaru 

Sepište si Vám známá fakta o budoucím programu:

 • Odkud se budou načítat data a kam se budou posílat?  Z toho vyplynou konektory do různých systémů, technologií přenosu dat apod. Programátor dostane představu, s čím vším bude software komunikovat.
 • Kolik dat pro jeden záznam je potřeba ukládat? Budou to obrázky, soubory, dokumenty?
 • Jaký je rozsah databáze? Potřebujete například zabezpečit 100 výrobních počítačů. Programátoři si z toho dají dohromady obrázek o způsobu návrhu databáze. Pro rozsáhlé databáze se používají jiné metodiky než pro ty menší.
 • Jaká data bude ze systému potřeba získávat online a jak často? Přehledové obrazovky, často obsahují online vypočítané informace a tím jsou výpočetně nákladné. Když budete dopředu vědět, že chcete mít v každé kanceláři jednu obrazovku s reporty a data se budou každou minutu obnovovat tak programátor ví, že tato obrazovka se nesmí počítat online, ale pouze jednou a uložit do mezipaměti. Pokud by se počítala vždycky, mohlo by to ohrozit stabilitu systému.
 • Na jakých zařízeních systém poběží(tablety,mobily, …)
 • Máte svoje servery?
 • Jaké  máte klientské stanice? (Windows, Linux, MAC)
 • Máte svou grafiku?
 • Budete chtít software přizpůsobit vlastní corporate identity?
 • Jaký preferujete systém či programovací jazyk?

Důležité milníky:

Kterou část programu, funkcionalitu, potřebujete co nejdříve?

Co může počkat? Pokud máte nějaký deadline sdělte ho programátorům.

Příběhy 

Staňte se na chvíli spisovatelem. Přestavte si, co všechno musí software umět. Programátoři těmto příběhům říkají user stories. Zde je pár příkladů k naší aplikaci, která snižuje zmetkovitost výroby kvůli počítačům.

 • Nepřihlášený uživatel se chce podívat, zda jsou počítače zapnuté, nebo vypnuté.
 • Přihlášený administrátor chce nastavovat počítačům, co na nich může běžet.
 • Nepřihlášený administrátor chce dostávat každý den, email o stavu počítačů.
 • Počítač zapojený do systému potřebuje odesílat informace o vlastním stavu do systému.
 • Počítač zapojený do systému potřebuje získávat nastavení ze systému.

Můžete si představit i ukázkové persony. Třeba administrátor se jmenuje Tonda Rozbil, má vousy a brýle se silnými černými obroučkami. Má rád černý čaj earl gray. Tyto persony zaznamenejte a pak popisujte jednotlivé use cases jako by je dělaly ony.

 • Přihlášený Tonda Rozbil, administrátor, chce nastavovat počítačům, co na nich může běžet.

Popisování funkcionalit softwaru je pak větší legrace.

Příběhy user stories, zapisujte ideálně do excelové tabulky. Jakmile je zapíšete, budou se dát rozdělit podle toho, zda se jedná příkladně o front-end, nebo back-end, API. Tím se celý software rozčlení do celků, epiků.

Další 

Nezapomeňte do poptávky připsat i smluvní požadavky. Termín, jak se bude předávat, jak si představujete platby (např. 50% předem, 40% po předání, 10% po měsíci fungování). Případně návrh smlouvy.

Výsledek 

Takto vypracovaný materiál můžete rozeslat mezi několik firem a čekat na jejich nabídky. Víte přesně, jaké vlastnosti bude software mít. Programátoři znají i důležité funkcionality softwaru.  Máte podklad na základě, kterého můžete přebírat hotové části softwaru.

Programátorům necháváte prostor pro kreativitu, kde Vás mohou obohatit o zajímavá řešení a myšlenky.

Porovnejte nabídky firem. Zkontrolujte jejich webové stránky a čtěte reference.  Zajeďte k nim na kafe. S programátory budete po výběru dost často komunikovat, je důležité, abyste si “sedli”.

Šťastnou ruku při výběru!